Digikärpäsen puremat – hankkeen koulutukset jatkuvat!

Hei,

Digikärpäsen puremat – hankkeen opetushenkilöstön digitaitojen vahvistamiseen tähtäävät koulutukset jatkuvat viikolla 38.

Digikärpäsen puremat – hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Tavoitteena on tutustuttaa opetushenkilöstö käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja, sovelluksia ja oppimisympäristöjä oleellisena osana työtään ja opetusta.

Koulutusosioiden ajankohdat, kuvaukset ja ilmoittautumislinkit löytyvät osoitteesta http://bit.ly/meripohjolakoulutus

Osallistujia pyydetään täyttämään ennakkokysely ennen koulutuksiin osallistumista (15.9.2020 mennessä). Kyselyyn pääsee täältä https://forms.gle/nTvinqtw4AzQaTGP9

Koulutuksiin osallistuminen on maksutonta.

Osallistumisohje:

Koulutus järjestetään Zoom-järjestelmällä. Mikäli mahdollista niin lataa omalle päätelaitteellesi Zoom-työpöytäsovellus tai mobiilisovellus, mikäli osallistut mobiililaitteella.

Lataa työpöytäsovellus:

https://zoom.us/download

Mobiilisovellus Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

Mobiilisovellus iOS:
https://apps.apple.com/fi/app/id546505307

Koulutuskokonaisuuden kouluttajana toimii Teemu Moilanen, Ilona IT Oy

Terveisin,
Omar Ikni
Projektikoordinaattori

Advertisement

Opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Kun maailma muuttuu, koulunkin on muututtava. Opettajat tekevät tärkeän työn koulujen digitalisaatiossa. Opettajien tehtävänä on innostaa oppimaan siten, että oppijat käyttävät teknologiaa oikeissa paikoissa ja oikealla tavalla. Tämän vuoksi on varmistettava, että opettajilla on riittävät hyvät valmiudet hyödyntää digitalisaatiota opetuksessaan.

Digikärpäsen puremat-hanke: Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Hankkeen myötä opetushenkilöstön perus- ja digitaidot vahvistuvat ja samalla he oppivat ymmärtämään digitalisaation hyödyt omassa työssään ja opetuksessa parantaen samalla heidän työllistymis- ja työmahdollisuuksia.

Hanke tulee tarjoamaan opettajille koulutusta digitaalisten palveluiden, sovellusten ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Koulutuksia tullaan järjestämään syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana. Koulutusten teemoja:

  • Digitaaliset palvelut, sovellukset ja oppimisympäristöt
  • Mitkä sovellukset ja oppimisen ympäristöt soveltuvat eri oppiaineiden opetukseen vapaassa sivistystyössä?
  • Eri aineissa tarvitaan usein juuri kyseiselle aineelle sopivia tai kehitettyjä sovelluksia. Koulutuksessa perehdymme mitkä sovellukset tukevat esim. Kielten opetuksen, taito-ja taideaineiden opetusta.

Video Live Striimauksen perusteet

Suoratoisto eli striimaus (engl. Streaming, joskus myös webcasting) on internetin verkkosisällön sisältöpalveluiden lataamis- eli tiedonsiirtotapa. Suoratoistossa lähetettävää ääni- tai videolähetettä vastaanotetaan ja toistetaan heti nettiyhteyden omaavalla tietokoneella, matkapuhelimella tai vastaavalla laitteella.

Videosisältöjen striimaaminen on yleistymässä kovaa vauhtia. Striimaustekniikan kehityksen ja internetin kasvun myötä suoran lähetyksen tekeminen on tehty alati helpommaksi. Jokainen voi aloittaa striimauksen kohtuullisen pienillä panostuksilla. Tästä huolimatta striimauksesta on yhä liikkeellä paljon vaihtelevaa tietoa ja monissa striimeissä on parantamisen varaa. Laadukkaan striimin tuottaminen vaatii harjoittelua. Digikärpäsen puremat- hankkeen Video Live Striimauksen perusteet – kurssilla käydään läpi perusteet ja harjoitellaan ensimmäisten striimien lähetystä.

Kurssi toteutetaan syksyn aikana verkkokurssina. Tarkempaa tietoa tulossa.

DIGITTÄÄ-hankkeen hyödylliset digiaiheiset opasvideot

DIGITTÄÄ-hankkeessa on tuotettu hyvä määrä käytännöllisiä opasvideoita digin hyödyntämiseen. Opasvideot ovat kaikkien käytettävissä ja niitä saa jakaa vapaasti.

Digikärpäsen digiluennot löytyvät myös youtubesta täältä.

https://www.youtube.com/channel/UCkij_Cbfo_Qw7fne9bcWv-Q/videos

Digikärpäsen puremat-hankkeen kesäkurssit?

Kesälle suunniteltavat kurssit ovat kerran viikossa kokoontuvia 1.5h mittaisi verkkovälitteisiä oppimistuokioita. Alustana joko Microsoft Teams tai Google Meet.

Kursseilla osallistujat pyritään jakamaan aineryhmiin, joissa tehdään harjoituksia yhdessä. Harjoitukset ovat kerran viikossa, 1h mittaisia ryhmätyöskentely tapahtumia.

Suunnitteilla on Google sovellukset – kurssi, jossa tutustutaan Googlen ilmaisiin ja hyödyllisiin sovelluksiin ja palveluihin. Google sovellukset ovat kaikkien käytettävissä, joilla on Googlen Gmail sähköpostitili. Kurssille osallistuminen vaatii Googlen Gmail tilin. Se tulisi olla luotuna ennen kurssille osallistumista.

Pääset osallistumaan kyselyyn tästä.

Kiitos ja hyvää kesän jatkoa!

Digikärpäsen puremat-hanke on käynnistynyt!

Digikärpäsen puremat-hanke käynnistyi 14.5.2020. Hankkeessa vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Hankkeen myötä opetushenkilöstön perus- ja digitaidot vahvistuvat ja samalla he oppivat ymmärtämään digitalisaation hyödyt omassa työssään ja opetuksessa parantaen samalla heidän työllistymis- ja työmahdollisuuksia. Opetushenkilöstöä koulutetaan ajankohtaisilla ja laaduikkailla digikursseilla ja -luennoilla. Hankkeessa opetushenkilöstö tutustuu ja oppii hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia ja metodeja, ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti omassa työssään. Tavoitteena on tutustuttaa opetushenkilöstö käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja, sovelluksia ja oppimisympäristöjä oleellisena osana työtään ja opetusta.