Suositeltu

Koulutuspalaute kyselyt

Hei,

Digikärpäsen Puremat -hanke päättyy 06/2022. Jos osallistuit hankkeen koulutuksiin, niin toivoisin että kävisit vastaamassa  kurssipalautekyselyyn. (Jos olet jo vastannut, niin kiitän aktiivisuudesta ja osallistumisesta.)

Digikärpäsen puremat-hankkeen kurssipalaute https://forms.gle/3sNPRpoVpUPiWUjM7

Kurssipalaute Digikärpänen syksy 2020 https://forms.gle/ft59uNbKo3s6ZFuaA

Kurssipalaute Digikärpänen kevät 2021 https://forms.gle/1LpkFXecUwU6yNRK9

Kurssipalaute Digikärpänen syksy 2021 https://forms.gle/zP9CvSjZKhtEAcb8A

Digikärpäsen puremat – Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana  https://forms.gle/pzXmd9JXrDDjtsgz7

Digikärpäsen puremat – CANVA koulutukset https://forms.gle/88M31fFmDujorjXi6

Digikärpäsen puremat – Verkkoviestinnän koulutukset 1, 2 ja 3  https://forms.gle/XH2mailkfakfalkflakflakflakflakfLMRv4nMTknBLY9

Digikärpäsen puremat  – Etäopetuskysely https://docs.google.com/forms/d/17Ad-eHqr7JoPryHhycR09RWa_x30rAKCRLVYXw-CBlM/edit?usp=sharing

Ystävällisin terveisin,

Omar Ikni
Projektikoordinaattori

Advertisement
Suositeltu

Digikärpäsen puremat-hankkeen kevään 2022 koulutukset

Hei,

tässä Digikärpäsen puremat hankkeen kevään 2022 koulutukset:

Teams Tiimien ja kanavien hyödyntäminen opetuksessa, 19.1. Katso tallenne tästä.

Digimentori kahvit 27.1 Tiia Kumpula, klo 12-13 (kerran kk, haetaan mentoreita!!!) Osallistu tästä.

Canvan peruskoulutus, 25.1. Katso tallenne tästä. Access Passcode: &H3^Lkq9

Canvan jatkokoulutus 15.3. Katso tallenne tästä. Access Passcode: g19$sB!d
Palautekysely osallistujille.

Rouva Sana – Sähköinen viestintä  koulutukset 1-3

Verkkoviestijän ABC, pvm 2.2. klo 13-15. Katso tallenne tästä.

Viestijän tehopäivä, pvm 8.2. klo 13-15. Katso tallenne tästä.

Vaikuta sanoilla – viestijän luova työpaja, pvm 2.3. klo 13-15. Ilmoittaudu tästä.

MINECRAFT EDUCATION EDITION – KOULUTUS – 22.2 ja 25.2 klo 10-13. Ilmoittaudu tästä.

Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana A, pvm 17.3 klo 12-14. Ilmoittaudu tästä.

Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana B, pvm 25.4 klo 16-18. Ilmoitaudu tästä.

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

Hyvää joulua! 🙂

Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
www.digikarpanen.net

Digikärpäsen puremat – MINECRAFT EDUCATION EDITION – KOULUTUS OPETTAJILLE

Minecraft: Education Edition on kehitetty juuri opetuksen tarpeisiin. Maailmasta löytyvät opetukseen kehitetyt työkalut mahdollistavat mm. oman oppimisen dokumentoinnin ja kommunikoinnin tehtävätaulujen ja opashahmojen kautta. Opettaja voi lisäksi rajata oppilasryhmän käytössä olevaa aluetta.

Minecraft Education Edition – Peruskoulutus (3h)

Koulutuksen sisältö:
● Minecraft EE:n käyttöönotto, tekniset valmiudet
● Minecraft EE -serverin alustaminen ja perustoiminnallisuudet
● Minecraft EE:n käyttäminen opetuksessa
● Yleiskatsaus olemassa oleviin sisältöihin
● Ensimmäisen opetuskerran suunnittelu

Minecraft Education Edition – Syventävä koulutus (3h)

Koulutuksen sisältö:
● Pelikasvatuksen perusteet: Miten pelien avulla opetetaan?
● Pelikasvatuksen perusteet: Opetussisältöjen pelillistäminen ja pelaajatyypit
● Minecraft EE -serverin lisätoiminnallisuudet opetuksen tarpeisiin
● Syventävä katselmointi olemassa oleviin sisältöihin
● Miten luon omia Minecraft EE sisältöjä?

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena verkkoyhteyden päästä. Kouluttajana toimii Tuottajan pääkouluttaja Aleksi Höylä. Koulutus on jaettu kahteen kolmen tunnin mittaiseen osioon, perusteisiin ja syventäviin aihesisältöihin. Koulutettavilla tulee olla käytössä riittävän teknisen tason omaava tietokone, verkkoyhteys, mikrofoni ja kuulokkeet.

Tuottaja on tunnustettu pelikasvatuksen, digitaalisen nuorisotyön ja e-urheiluvalmennuksen palvelu- ja asiantuntijayritys, joka tarjoaa kasvatuksellisia ja opetuksellisia palvelutuotteita lapsille ja nuorille, sekä myös koulutusta nuoriso-ohjaajille, opettajille ja muille pelikasvatuksesta ja digitaalisesta nuorisotyöstä kiinnostuneille tahoille. Tuottaja on Microsoftin Global Training Partner sekä sertifioitu Minecraft Education Edition kouluttaja.

Ilmoitaudu tästä.

Digikahvit jatkuvat 24.2.2022

Hei,

Digikärpäsen puremat-hankkeen digikahvitteluhetket jatkuvat! Seuraava tapaaminen on 24.2.2022 klo 12-13, jonka vetää Oulu-Opiston käsityön opettaja Anu Junes-Kähkölä. Anu kertoo aluksi omista kokemuksista digiopetukseen liittyen ja miten hän onnistui siirtää opetuksensa digiaikaan. Tämän jälkeen vapaata keskustelua, sekä kokemusten ja näkemysten jakoa rennossa kollegiaalisessa ilmapiirissä 😊

Osallistumismäärästä riippuen on mahdollista, että käytämme pienryhmätiloja.

Osallistumislinkki löytyy alta.

Tervetuloa digikahvittelemaan. Tätä viestiä voi jakaa kollegoille.

Digikahvit ovat oiva paikka kohdata kollega verkossa ja verkostoitua sekä jakaa kokemuksia eri opistojen aineiden opettajien kanssa.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tai liity soittamalla (vain ääni)
+358 9 85626559,,862585045#   Finland, Helsinki
Puhelinneuvottelun tunnus: 862 585 045#
Etsi paikallinen numero | Palauta PIN-koodi

Lisätietoja | Kokousasetukset

________________________________________________________________________________

Ystävällisin terveisin,

Omar Ikni
Projektikoordinaattori

Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana

Digitalisoituva työympäristö ja etätyöaika asettavat haasteita oman työn johtamiseen. Digikärpäsen puremat-hankkeessa tavoitteena on tasapainoinen työhyvinvointi ja oman työn hallinta nopeasti digitalisoituvassa opetuksen kentässä. Tästä syystä ajanhallinta- ja oman työn johtamisen taidot ovat kulmakiviä.

Valmennusten ydintavoite
Valmennusten keskeisin tavoite on pysäyttää osallistujat oivaltamaan, miten he itse johtavat itseään ja omaa työtään ja millä keinoilla he pystyvät omalla käytännön toiminnallaan vaikuttamaan työn hallinnan tunteeseensa, keskittymiseensä, työn sujuvuuteen sekä omaan jaksamiseensa ja työstä palautumiseensa — digitaalisten työkalujen mahdollisuudet ja haasteet huomioiden.

Valmennusten keskeisenä sisältönä on
• saada käytännön keinoja oman työn ja ajankäytön johtamiseen
• antaa digityökaluja ruohonjuuritason tehtävien hallinnan kehittämiseen
• lisätä työn hallinnan tunnetta ja priorisointia ja kehittää omaa edistymisen tunnetta
• vähentää digityöskentelyn aiheuttamaa oman keskittymisen pirstaloitumista ja työn (turhaa) kuormittavuutta
• antaa vinkkejä myös digityöskentelystä palautumiseen
• rohkaista omatoimiseen työn tekemisen tavan jatkuvaan kehittämiseen.

Keinoja oman työn johtamiseen
Kahden tunnin osallistavan ja intensiivisesti etenevän oman työn ja ajankäytön johtamisen käytännön keinoihin keskittyvän digivalmennuksen sisältöjä ovat mm.:

• Miten suunnittelen ja johdan omaa työtäni ja ajankäyttöäni etätyöaikana?
— oman työn hallinnan tunteen ylläpitäminen
— positiivisen työn imun tunteen edellytysten luominen itselle ja muille
— realistinen aikajakauma: päivittäiset työt / kehittämistyöt
— työtehtävien selkiyttäminen, suunnittelu ja palastelu
— digityökalut ja analogiset työkalut oman työn johtamisessa
— tehtävien välittäminen ja vastaanottaminen etätyöaikana
— tehtäviin tarttumisen helpottaminen ja edistymisen tunteen aikaansaaminen
— oman persoonallisuuden vaikutus digityöskentelyyn

• Miten vähennän kognitiivista kuormitusta ja keskittymisen pirstaloitumista?
— voiko digikärpänen purra liikaakin ja aiheuttaa kuormitusta?
— kolme keskeisintä kognitiivista kuormitusta aikaansaavaa tekijää
— työn vaativuuden, tehtävävaihdosten ja aikapaineen kuormituksen vähentäminen
— keskittymistä ylläpitävän digitaalisen “työpöydän” rakentaminen itselle
— oman vireystilan hyödyntäminen ja tauotus
— omasta digipalautumisesta huolehtiminen

Valmentaja Jari Vuorenmaa
Valmennuksen kehittäjä ja toteuttaja on Jari Vuorenmaa, 57, valmentaja ja johtava konsultti, Imaction. Jari on toteuttanut reilusti yli puoli tuhatta itsensä johtamisen ja oman työn ajankäytön kehittämisen valmennusta kaikkiaan 30 eri maassa. Jari panostaa valmennuksissaan innostavaan etenemiseen, oivalluttavaan otteeseen ja käytännönläheisiin ohjeisiin (vain käytäntöön sovelletuista asioista on hyötyä) osallistujia arvostavassa ja kannustavassa hengessä. Lisää valmentajasta: http://www.imaction.fi/jari-vuorenmaa/

17.3 klo 12-14 Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana A

Ilmoittaudu tästä.

25.4 klo 16-18 Ajanhallinta ja oman työn johtaminen etätyöaikana B

Ilmoittaudu tästä.

Kansalaisopistot edistävät digitaalista yhdenvertaisuutta

Vapaan sivistystyön oppilaitoksen, kuten kansalaisopiston tavoitteena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteiden pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kansalaisopistojen tarjoama koulutus on mielletty vapaatavoitteiseksi ja sivistyksellisen tasa-arvon vaalijaksi. Jatkuvan oppimisen oppilaitoksina kansalaisopistot sopivat hyvin rooliin, jossa on tarkoitus tehdä   näkyväksi elinikäinen oppiminen läpi elämän.

Kansalaisopistoilla ja vapaan sivistystyön toimijoilla on siis tärkeä rooli, kun puhutaan digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Sen lisäksi, että kansalaisopiston koulutukset ja kurssit tavoittavat laajasti eri ikäryhmiä, niin niiden toiminta kattaa myös koko maan kaikki kunnat. Valtionavusteisten hankkeiden tukemana kansalaisopistot ovat mitä parhain digitaalista yhdenvertaisuutta edistävä toimija.

Tietoliikenneyhteyksistä on tullut ihmisille ja yhteiskunnalle välttämättömiä: ilman toimivia yhteyksiä on vaikea toimia. Jatkuvasti laajenevat ja monipuolistuvat digitaaliset tuotteet ja palvelut voivat kuitenkin tuntua monimutkaisilta. Lisäksi kaikilla suomalaisilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista digitaalisessa yhteiskunnassa pärjäämiseen.

Nopeasti digitalisoituvassa maailmassa on tärkeää pitää huolta siitä, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana muutoksessa. Siksi on tärkeää edistää digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Liian nopeasti digitalisoituva yhteiskunta aiheuttaa paljon erilaisia ongelmia, joista yleensä kärsivät eniten heikompiosaiset, ja lopulta koko yhteiskunta.

Digitaalinen yhdenvertaisuus on myös tekoja, joilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä pysymään digitaalisessa kehityksessä mukana.

Jotta kansalaisopistot kykenevät tarjoamaan jatkossakin laadukasta ja monipuolista digikoulutusta ja -kursseja sitä tarvitseville, tulisi valtiovallan huolehtia riittävistä ja oikein kohdistetuista resursseista. Opetushallituksen rahoittamat Meri-Pohjolan Opistopiirin DIGITTÄÄ – ja Digikärpäsen puremat -hankkeet ovat hyviä esimerkkejä digitaitoja vahvistavista panostuksista:

DIGITTÄÄ-hanke oli (2019–2021) Meri-Pohjolan opistopiirin yhteishanke, jonka tarkoituksena oli vahvistaa maakuntien asukkaiden perus- ja digitaitoja. Hanke toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. (www.digittaa.net). DIGITTÄÄ -hankkeessa tavoitettiin yli 20 000 avuntarvitsijaa.

Digikärpäsen Puremat -hankkeessa (2020–2022) vahvistetaan ja monipuolistetaan opetushenkilöstön kykyä käyttää digitaalisia työkaluja omassa työssään sekä lisätään ymmärrystä digitalisoituvasta työ- ja oppimisympäristöstä. Hankkeen myötä opetushenkilöstön perus- ja digitaidot vahvistuvat ja samalla he oppivat ymmärtämään digitalisaation hyödyt omassa työssään ja opetuksessa parantaen samalla heidän työllistymis- ja työmahdollisuuksiaan. Hankkeessa opetushenkilöstö tutustuu ja oppii hahmottamaan ja arvioimaan erilaisia digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia ja metodeja, ja miten niitä voidaan hyödyntää tehokkaasti omassa työssään. Tavoitteena on tutustuttaa opetushenkilöstö käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja, sovelluksia ja oppimisympäristöjä oleellisena osana työtään ja opetustaan.

Tänä päivänä kaikkialle ja jokaiselle elämän osa-alueelle verkottuvassa digimaailmassa (nykyään puhutaan jo metaversumi käsitteestä) on tärkeää, että kansalaisten digitaidot ovat kunnossa.

Mikä ihme on metaversumi, jonka mukaan Facebook nimesi itsensä uudelleen? ”Elät siinä jo nyt”, sanoo asiantuntija – https://yle.fi/uutiset/3-12160365

Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
www.digikarpanen.net

Suosittuja työkaluja digitaaliseen fasilitointiin

 • Mural on virtuaalinen työtila, joka mahdollistaa yhteistyön tekemisen etänä helpon visuaalisen käyttöliittymän avulla.
 • Conceptboard on virtuaalinen, whiteboard-tyylinen työkalu, jonka avulla yritykset ja tiimit voivat tehdä joustavasti ja tehokkaasti yhteistyötä etänä.
 • Milanote on työkalu, jota voi kutsua virtuaaliseksi työ- ja ideointitilaksi, joka taipuu moneen tarpeeseen.
 • Miro toimii virtuaalisena valkotauluna, joka helpottaa opiskelija- ja työryhmien työskentelyä luomalla visuaalisen alustan ideointiin ja materiaalien kokoamiseen.

Muita suosittuja vaihtoehtoja

 • Lucidspark virtuaalinen whiteboard-työkalu, joka mahdollistaa tehokkaan ideointi ja suunnittelytyön tekemisen etänä.
 • Creately on hyvä työkalu etänä tehtävään suunnittelutyöhön sekä brainstorim-sessioihin. Ilmaisversio on saatavilla.
 • inVision on ammattilaistason työkalu suunnittelun sekä prototyyppien tekemisen tueksi.
 • Microsoft Whiteboard on digitaalinen yhteistyöalusta tehokkaisiin kokouksiin ja osallistavaan oppimiseen.
 • Draw.io on ilmainen, selaimessa toimiva työkalu diagrammien tekemiseen.
 • Google Jamboard ilmainen Googlen tarjoama whiteboard-työkalu
 • Flinga on suomalainen helppokäyttöinen palvelu yhteisölliseen tiedonrakenteluun.

http://www.sofia.fi/arvostelut

Digikärpäsen puremat – hankkeen kuulumisia 09/21

Hei,

aurinkoista syyskuuta kaikille. Syyslukukausi on käynnistynyt mukavasti ja ripeästi. Digikärpäsen puremat hankkeessa on runsaasti digiaiheisia koulutuksia tarjolla.

Tulossa on seuraavaa:

10.9. JATKOA ’Mulle sopis keskiviikkoisin kello kuus’ – apua yksilöopetuksen lukujärjestyksen laadintaan Google Forms -lomakkeesta. Ilmoittaudu tästä.

Musiikkiteknologian kurssit. Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.

28.9. klo 13-15 Google Meet: Verkkokokoukset ja etäopetus (tietokoneen Chrome-selain ja mobiililaite). Katso tallenne tästä.

6.10. klo 13-15 Zoom: Verkkokokoukset ja etäopetus: (Työpöytäsovellus ja mobiililaite). Katso tallenne tästä.

16.11. klo 13-15 Microsoft Teams: Verkkokokoukset ja etäopetus (Työpöytäsovellus ja mobiililaite). Katso tallenne tästä.

23.11. klo 13-15 Google Classroom opetuksessa. Katso tallenne tästä.

19.1. klo 13-15 Teams Tiimien ja kanavien hyödyntäminen opetuksessa. Ilmoittaudu tästä.

Pakohuone konsepti oppimisen tukena kurssi. Tulossa.

Opetushallitus on pidentänyt COVID-19 -pandemian vuoksi tiettyjen valtionavustusten käyttöaikaa 30.6.2022 saakka. Opetushallituksen päätöksellä myös Digikärpäsen puremat -hanke on saanut jatkoaikaa.

Digikärpäsen puremat -hankkeen koulutustoivekyselyyn voi edelleen käydä vastaamassa täältä. Näin voitte vaikuttaa tuleviin koulutuksiin.

Digikärpäsen puremat -hankkeen kurssipalautekysely on avattu. Jos osallistutte johonkin Digikärpäsen puremat -hankkeen koulutukseen olisi toivottavaa, että käytte vastaamassa kyselyyn. Voitte vastata kyselyyn tästä.

Jos heräsi jotain kysyttävää Digikärpäsen puremat -hankkeeseen liittyen, tai jos sinulla on jotain ajatuksia oman aineesi digikoulutuksiin liittyen, niin voit olla suoraan yhteydessä allekirjoittaneeseen.
Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
www.digikarpanen.net

Digikärpäsen puremat – hankkeen kuulumisia 08/21

Hei,

ja hyvää elokuun alkua. Toivottavasti lomat ovat sujunneet kaikilla mukavasti ja terveenä. Elokuun alku tuo mukanaan pimenevät illat, makeat omenat ja koulujen alkamisen. Uuden lukukauden alku on tunnelmaltaan aina niin mukava ja ainutlaatuinen ja siitä kannattaa nauttia 🙂

Digikärpäsen puremat-hanke jatkaa opettajien digitaitojen vahvistamista vielä tämän vuoden loppuun. Keväällä saimme järjestettyä suuren määrän erilaisia digikursseja ja näistä on tullut hyvää palautetta. Kevään palautteen ja koulutustoivekyselyn pohjalta alamme suunnittelemaan syksyn koulutuksia. Tulemme jatkamaan koulutusten järjestämistä pääasiassa etäyhteyksin. 

Ensimmäiset koulutukset onkin lyöty jo lukkoon ja kursseille voi käydä ilmoittautumassa: Lue lisää: Musiikkiteknologian kurssit syksyllä 2021

Jos et ole vielä vastannut syksyn 2021 koulutustoivekyselyyn, niin voit tehdä sen tästä. Kiitos!

Ja jos sinulla jotain ajatuksia oman aineesi digikoulutuksiin liittyen, niin voit myös olla suoraan yhteydessä minuun.


Terveisin,
Omar Ikni

omar.ikni@eduouka.fi
Projektikoordinaattori
http://www.digikarpanen.net

JATKOA ’Mulle sopis keskiviikkoisin kello kuus’ – apua yksilöopetuksen lukujärjestyksen laadintaan Google Forms -lomakkeesta

Tervetuloa kuuntelemaan kuinka olen saanut sujuvammaksi joka syksyisen opetusaikataulukaaokseni Google Forms -kyselyn avulla. Kyselyä käyttämällä välttyy stressaavalta puhelinrumbalta, ja kaikkien oppilaiden tuntitoiveet tulevat kuulluksi ilman kiirettä ja kilpailuasetelmaa. Kerron kurssilla vaihe vaiheelta, kuinka kysely laaditaan ja lähetetään oppilaille, ja kuinka kerätyt tuntitoiveet muutetaan lukujärjestykseksi.

Opettaja: Kumpula Tiia, tiia.kumpula@eduouka.fi

Lisätietoja Omar Ikni, omar.ikni@eduouka.fi

Järjestää Meri-Pohjolan opistopiirin Digikärpäsen puremat -hanke. 

ILMOITTAUDU TÄSTÄ.